Psychologiepraktijk Meesters

Als u problemen of zorgen heeft, privé of in uw werk kunt u ze meestal zelf oplossen. Door er over te praten met anderen, of door actie te ondernemen en iets te veranderen.

Soms lukt het echter niet om er over te praten of om actie te ondernemen. Of blijkt dat dit niet voldoende is.

Misschien heeft u behoefte aan advies, of wilt u er eens met een deskundige over praten. Dat kan het moment zijn om een psycholoog in te schakelen.

Covid-19 Maatregelen

Geachte cliënten, collega’s en verwijzers,

In verband met de maatregelen die het kabinet op 15 maart 2020 heeft aangekondigd om verdere verspreiding van Covid-19 tegen te gaan, heb ik besloten om vanaf dat moment geen directe contacten in de praktijk te hebben, totdat er een goed werkend vaccin beschikbaar is.

Alle contacten zullen telefonisch, via e-mail en/of via videobellen verlopen. De praktijk maakt, sinds de uitbraak van Covid-19, gebruik van de eHealthprogramma’s van Therapieland. Ook het videobellen verloopt via de extra beveiligde omgeving van Therapieland.

Ook collega’s en verwijzers wil ik verzoeken om telefonisch, of via e-mail en/of videobellen de contacten te onderhouden.