De praktijk

Psychologiepraktijk Meesters is een praktijk voor Generalistische Basis GGZ hulpverlening voor personen vanaf 18 jaar.

De psycholoog ondersteunt en behandelt mensen die vast (dreigen) te lopen door ze te helpen om situaties, en de reacties daarop in gedachten, gevoelens en gedrag, beter te begrijpen. Door het zelfinzicht te vergroten gaan mensen, vaak als vanzelf, beter voor zichzelf zorgen. Hierdoor krijgen ze weer meer grip op hun leven waardoor ze zich ook weer beter gaan voelen.

Voor wie/welke klachten?

Personen, vanaf 18 jaar, kunnen bij mij terecht voor vragen en behandelingen op het gebied van:

  • Emotionele problemen
  • Angst- en stemmingsklachten
  • Problemen bij rouwverwerking
  • Traumabehandeling
  • Onbegrepen lichamelijke (pijn)klachten
  • Partnerrelatie-, gezins- en overige relationele problemen
  • Overige levensvragen

Werkwijze

Na aanmelding maak ik zo snel mogelijk een afspraak voor een persoonlijk gesprek. Ik breng tijdens het eerste gesprek (intakegesprek) samen met de cliënt de hulpvraag in kaart.

Vervolgens geef ik een advies ten aanzien van de mogelijkheden voor behandeling, met een voorstel voor behandeling. In overleg met de cliënt wordt dan besloten wat het vervolg zal zijn: behandeling, verwijzing, of geen vervolg.

Doel van de behandeling

Ik probeer cliënten vooral te helpen om moeilijke situaties, gedachten en gevoelens beter te begrijpen en ze zo inzichtelijk te maken. Zodat het zelfinzicht toeneemt en men van daaruit ook nieuwe inzichten gaat ontwikkelen om met problemen om te gaan.

Daarnaast oefenen we ook methoden en technieken die kunnen helpen in het beter leren hanteren van moeilijke situaties. In samenspraak met de cliënt wordt een behandelplan op maat ontworpen, waarmee men dan zelf actief aan de slag kan gaan.

Tijdens de behandeling staat het ontwikkelen van praktische handvaten centraal zodat men zelf weer verder kan, ook na het afsluiten van de behandeling. Zo krijgt men niet alleen een gereedschapskist in handen, maar leert men ook hoe men het gereedschap kan gebruiken.

Duur

De Basis GGZ richt zich vooral op kortdurende behandelingen. Het aantal gesprekken dat nodig is om weer op eigen kracht verder te kunnen hangt samen met de aard en de omvang van het probleem.

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van generalistische basis-ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

In het Kwaliteitsstatuut staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben, op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen.

Hier kunt u het Kwaliteitsstatuut van Psychologiepraktijk Meesters lezen en/of downloaden.

Privacy policy

Per 25 mei 2018 zijn alle organisaties volgens de AVG wetgeving verplicht om hun privacy policy op hun website beschikbaar te maken. U kunt hier de privacy policy lezen en/of downloaden.

Wachttijd bij aanmelding

Na de aanmelding wordt er zo snel mogelijk (max. binnen 2 werkdagen, m.u.v. vakanties en feestdagen) een afspraak gemaakt voor een persoonlijk gesprek. Meestal lukt dit binnen 2 weken.

Tijdens dit eerste gesprek (intakegesprek) wordt, samen met de cliënt, de hulpvraag in kaart gebracht.

Vervolgens krijgt de cliënt een advies ten aanzien van de mogelijkheden voor behandeling, met een voorstel voor behandeling. In overleg met de cliënt wordt dan besloten wat het vervolg zal zijn: behandeling, verwijzing, of geen vervolg.

Wachttijd voor start behandeling

Streven is om, indien een behandeling geïndiceerd en gewenst is, zo snel mogelijk te starten met de behandeling. Meestal lukt het om meteen te starten. Indien dit niet lukt binnen 4 weken, wordt met de cliënt overlegd of deze al dan niet wil wachten tot de behandeling kan starten, of doorverwezen wil worden naar een collega die wel ruimte heeft op dat moment.