Kosten

Psychologiepraktijk Meesters is een gekwalificeerde praktijk voor hulpverlening vanuit de BGGZ die voldoet aan alle voorwaarden die door de zorgverzekeraar gesteld zijn.
De eerstelijns psychologische hulp is vanaf 1 januari 2014 veranderd in Generalistische Basis GGZ (hier afgekort als BGGZ).

Voorwaarden voor behandeling vanuit de BGGZ

Om de behandeling bij de BGGZ door de basisverzekering van uw zorgverzekering te laten vergoeden, is het nodig dat er sprake is van een DSM-classificatie. U kunt bijvoorbeeld denken aan angst, depressie, autisme spectrumstoornis, ADHD, tics, psychosomatische problemen, eetstoornis enzovoorts.

Afhankelijk van de soort en ernst van de psychologische problemen komt u in aanmerking voor een vergoede behandeling vanuit de basisverzekering. Dit kan een kort (ongeveer 5 sessies), middel lang (ongeveer 8 sessies) of een intensief traject (ongeveer 12 sessies) zijn. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polis die u hier afgesloten heeft kunt u (indien nodig) meerdere behandeltrajecten vanuit de BGGZ vergoed krijgen. Raadpleeg hiervoor de informatie van uw ziektekostenverzekeraar.

Als u voldoet aan de voorwaarden wordt de behandeling volledig vergoed en hoeft er geen eigen bijdrage meer betaald te worden. Het is wel zo dat uw zorgverzekeraar uw eigen risico in rekening brengt. Tot in 2022 het zorgprestatiemodel ingevoerd zal gaan worden, heeft men besloten om het eigen risico te ‘bevriezen’. In 2020 en 2021 geldt een eigen risico van € 385.

Verwijsbrief van de huisarts of de bedrijfsarts

Voorwaarde voor de vergoeding bij de zorgverzekeraar is een verwijsbrief van de huisarts of de bedrijfsarts. Indien u eerst kennis wil maken, of wil onderzoeken of het aanbod vanuit de praktijk passend voor u is, kunt u ook een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Hiervoor is geen verwijsbrief noodzakelijk. In dit geval wordt er € 50,- in rekening gebracht.

Indien u de huisarts of bedrijfsarts niet om een verwijzing wil vragen, of u wil of kan geen beroep doen op uw ziektekostenverzekeraar, kunt u ook op eigen initiatief kiezen voor een behandeling. In dat geval geldt een tarief van € 85,- per gesprek (en € 50,- voor het kennismakingsgesprek). Dit tarief kan jaarlijks aangepast worden.

Verhindering gemaakte afspraak

Wanneer u verhinderd bent om naar een gemaakte afspraak te komen, kunt u tot 48 uur van tevoren de afspraak annuleren (telefonisch of via e-mail). Indien u vergeet tijdig te annuleren wordt er een tarief van € 50,- in rekening gebracht. U kunt deze kosten dan helaas niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Ziektekostenverzekeraars

De praktijk heeft voor 2020 contracten met alle grote ziektekostenverzekeraars afgesloten. Dit zijn

Dit betekent voor de cliënt dat de behandeling vergoed wordt. Voor het exacte bedrag dat door de ziektekostenverzekeraar vergoed wordt kunt u uw eigen ziektekostenpolis raadplegen.

De praktijk verzorgt geen hulpverlening in de jeugdzorg (< 18 jaar) en heeft daarom geen contracten met gemeenten voor het vergoeden van deze zorg.

Betalingen

Bij declaraties die volledig worden vergoed door de verzekeraar hoeft u verder niets te doen. Dit hele proces is tegenwoordig geautomatiseerd. In de overige gevallen ontvangt u een rekening.

NZA tarieven

Wetgeving vereist dat de NZA tarieven worden opgenomen op de website. Dit zijn landelijk vastgestelde tarieven voor de Basis GGZ. Dit zijn echter niet de tarieven die de verzekeraars betalen aan de zorgaanbieders. De verzekeraars betalen een percentage van deze bedragen.

NZA tarieven 2020 Prestatie NZA Tarief
  • BGGZ Kort €503,47
  • BGGZ Middel €853,38
  • BGGZ Intensief €1383,65
  • BGGZ Chronisch €1330,98
  • BGGZ Onvolledig behandeltraject €219,78