Basis Geestelijke Gezondheids Zorg

Veranderingen in de GGZ

Sinds 2014 is de Geestelijke Gezondheids Zorg onderverdeeld in de BGGZ (Basis Geestelijke Gezondheids Zorg) en de SGGZ (Specialistische Geestelijke Gezondheids Zorg). En er zijn nog meer veranderingen op komst in de GGZ. 2020 en 2021 zullen de overgangsjaren vormen voor het zorgprestatiemodel dat men per 2022 in gaat voeren. Wilt u hier meer over weten kijk dan op www.zorgprestatiemodel.nl.

BGGZ en SGGZ

Het verschil is dat zorg vanuit de BGGZ een meer generalistisch, of een meer algemeen karakter heeft. Meestal wordt deze vorm aangeboden door een GZ-psycholoog. De SGGZ heeft een meer gespecialiseerd karakter, en wordt aangeboden door een psychotherapeut, klinisch psycholoog, psychiater, al dan niet werkzaam in een (gespecialiseerde) instelling.

Psychologiepraktijk Meesters

Psychologiepraktijk Meesters is een praktijk waarin alleen zorg vanuit de BGGZ aangeboden wordt. In de behandelingen staan de hulpvraag van de cli├źnt, en het vinden van een antwoord daarop, centraal. Het aantal gesprekken dat nodig is om weer op eigen kracht verder te kunnen hangt samen met de aard en de omvang van het probleem. Indien zorg vanuit de SGGZ ge├»ndiceerd is voor uw klachten, kunt u (in overleg) doorverwezen worden.