Cognitieve GedragsTherapie (CGT)

In de CGT werken we met het zogeheten G-schema, waarin we de gedachten, gevoelens en het gedrag van iemand in kaart brengen.
Gedachten, gevoelens en gedrag zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Negatieve gedachten zoals ‘ik kan toch niks’ of ‘wat stel ik nou voor, ik ben waardeloos’ kunnen psychische problemen veroorzaken of versterken.

In de gesprekken gaan we samen onderzoeken welke ideeën u heeft over uzelf, anderen en de wereld om u heen. Vervolgens gaan we samen na in welke mate uw ideeën reëel zijn. Dan volgen er oefeningen voor het aanleren van meer realistische gedachten. De oefeningen worden specifiek geformuleerd.
Doordat u uw denken en gedachten verandert wordt uw gevoelstoestand in gunstige zin bijgesteld. Daardoor verandert uw doen en laten in positieve zin en verminderen uw klachten.

Acceptance Commitment Therapy (ACT)

ACT is een vrij nieuwe, uitgebreid wetenschappelijk onderbouwde, psychotherapie die vanaf eind jaren ’90 is ontwikkeld door Steven Hayes, Kelly Wilson en Kirk Strosahl. Het een vorm van therapie met onderdelen uit veel tradities, waarbij men filosofie, theorie en praktijk op een specifieke manier combineert.

In ACT introduceert men een andere vorm om met ons lijden om te gaan. Acceptatie in plaats van verzet. Men gaat er van uit dat het leven niet altijd leuk is, en dat de mens soms nare of onaangename ervaringen heeft. Dat hoort nu eenmaal bij het leven. Dit noemt men in de ACT ‘schone pijn’. Het is onze experiëntiële vermijding, onze pogingen om ons lijden te verminderen, die ons in de problemen brengt en lijden veroorzaakt. Hierdoor ontstaat de zogeheten ‘vieze pijn’. En daar kunnen we wel wat aan doen.

In plaats van pogingen te ondernemen om het lijden te vermijden, of controle over ons lijden uit te oefenen (met ons verstand), leert men pijn te accepteren en te hanteren door deze te onderzoeken. Hierdoor ontstaat psychologische flexibiliteit.

Schema Focused Therapy (SFT)

De Schema Focused Therapy is eind jaren ’90 ontwikkeld door Jeffrey Young en Janet Klosko.
Schema’s zijn hardnekkige, zelfdestructieve patronen/thema’s die in de kindertijd ontstaan en zich gedurende het verdere leven herhalen. We ontwikkelen deze schema’s omdat het in onze kindertijd vaak de beste manier van overleven is, en ze op dat moment adequaat zijn en werken. Op het moment dat we deze schema’s blijven herhalen terwijl we ze niet meer nodig hebben, ontstaan er problemen. Dan worden het valkuilen waar we iedere keer intrappen.

In de SFT stelt men aan de hand van een vragenlijst vast welke schema’s actief zijn, en wat de persoonlijke stijl is om met problemen om te gaan: overgave, vermijden of bestrijden. In de behandeling wordt vervolgens, samen met de cliënt, een nieuwe persoonlijke visie ontwikkeld. Tijdens de gesprekken staat empathische zelfconfrontatie centraal. Dit wil zeggen dat men op een aardige en vriendelijke manier leert om gedachten, gevoelens en het eigen gedrag te onderzoeken.

Vormen van behandeling
Cognitieve gedragstherapie
Lichaamsgericht werken
Mindfulness