Lichaamsgericht werken

In de reguliere GGZ wordt veel aandacht besteed aan het praten, terwijl uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat meer dan 70% van alle expressie en communicatie non-verbaal is. Bij het lichaamsgerichte werk ligt de nadruk niet op het praten maar meer op het ervaren.
Ieder mens heeft een lichaam, en je lijf leeft. Het lichaam reageert voortdurend, op prikkels van buitenaf, maar ook prikkels vanuit jezelf, je gevoelens en gedachten. Door de eeuwen heen is ons vermogen om in contact te zijn met ons lichaam afgenomen. We zijn, deels, het vermogen om te luisteren naar wat ons lichaam ons te vertellen heeft, kwijtgeraakt.

In het lichaamsgerichte werk staat het lichaam, en het opnieuw leren luisteren naar ons lichaam, centraal. Iedereen heeft een lichaam dat reageert op de specifieke situatie van dat moment En dat kan van persoon tot persoon heel verschillend zijn .
Met gerichte methoden en technieken kan men oefenen om weer meer in contact te komen met het eigen lichaam, en te leren luisteren naar wat het ons te vertellen heeft. Je eigen lichaam bevat een bron van kennis en wijsheid.
Er valt veel te leren, en veel leed te voorkomen, als je ernaar leert luisteren.

Wat is lichaamsgerichte therapie?
Lichaamsgericht werkende psychologen gaan uit van een eenheid tussen lichaam en geest. In deze visie ontstaan klachten niet ‘zomaar’. Het voelen en uiten van emoties als verdriet, angst, woede en haat kan geblokkeerd zijn. Vaak probeert men deze emoties te negeren en zich aan anderen of aan de situatie aan te passen, thuis, op school of op het werk. Dit aanpassen kan houvast bieden. Maar de balans kan ook doorslaan en een negatieve uitwerking hebben. Sommige mensen hebben daarnaast de neiging signalen van het lichaam als vermoeidheid, honger, dorst, slaap en soms ook pijn te negeren. Zij laten andere belangen, bijvoorbeeld werk, voorgaan.
Als iemand voortdurend emotie vasthoudt en signalen negeert, wordt dat in het lichaam merkbaar als verslapping of juist verstarring. In eerst instantie ontstaan dan klachten als pijn, spanning of vermoeidheid. In een later stadium kan men ook last krijgen van ernstiger klachten als depressie, angst, burn-out of bijvoorbeeld chronische hoofdpijn of rugklachten.

Hoe werkt een lichaamsgericht werkende psycholoog?
Tijdens de therapie worden cliënten bewuster gemaakt van signalen van het lichaam en krijgen ze meer zicht op de wisselwerking tussen lichaam en geest. Niet het ‘praten over’, maar het voelen en beleven van wat er in het lichaam gebeurt staat centraal. Uiteindelijk leer men de eigen geestelijke én lichamelijke gezondheid weer in balans te brengen en te houden.
Lichaamsgerichte therapie kan zowel klachtengericht als meer persoonsgericht zijn. Er bestaan verschillende lichaamsgerichte methoden. Meestal wordt er gewerkt met verbale lichaamsgerichte instructies. Lichaamsgericht werkende psychologen werken met houding, beweging en lichaamsbeleving, in- en ontspanning en ademhaling. Alle methoden werken volgens het model dat men de vastgezette spanning eerst voelbaar, beleefbaar en bespreekbaar maakt. Vervolgens werkt men aan het loslaten van de blokkades en het verwerken van de oorzaken die aan deze blokkade ten grondslag liggen. Hierdoor ontstaat dan ruimte voor ander gedrag en ervaren de cliënten meer lichamelijke, emotionele en mentale vrijheid.

Vormen van behandeling
Cognitieve gedragstherapie
Lichaamsgericht werken
Mindfulness